Ajurweda – sztuka życia w zdrowiu i harmonii

Ajurweda, często określana matką medycyny, wywodzi się z Indii. Jest to sztuka leczenia licząca sobie około 5000 lat i z powodzeniem praktykowana do dziś.

Termin ajurweda wywodzi się z dwóch sanskryckich słów: „ajur”, co oznacza „życie” oraz „veda” – „wiedza”, dlatego często tłumaczona jest jako „wiedza o życiu”.

Jak powstała Ajurweda?

Według legendy wszystko zapoczątkował Brahma, najwyższy bór religii hinduskiej. Był on pierwszym nauczycielem medycyny ajurwedyjskiej. Przed około 7/8 tysiącami stworzył teksty vedy obejmujące blisko 100 tysięcy wersetów. Początkowo tekst ten był zupełnie niezrozumiały dla ludzi, dlatego Brahma postanowił go skrócić i podzielić na osiem części zwanych Ashtanga Ayurveda. W tej formie wiedzę tę przekazał Prajapatiemu, swojemu synowi, a następnie Aświnom, półbogom i mędrcom, uznawanym za najlepszych uzdrowicieli. Oni zaś z kolei przekazali ją wojowniczemu półbogowi Indrze, który podzielił się nią z pierwszym człowiekiem, Dhanvantarim. Dhanvantari reinkarnował w 7 w p.n.e jako król Kashi. Nie był to jednak człowiek w naszym pojmowaniu, ponieważ narodził się z umysłu samego Brahmy i uznany był jako riszi. Zgodnie z kanonami wiary i tradycji hinduskiej na początku świata było 14 riszich i to im właśnie zostały ujawnione fragmenty świętych wedyjskich hymnów. Wiedza ajurwedyjska jest zatem tylko częścią wielkiej spuścizny jaką pozostawili ludzkości  ci starożytni wieszczowie. Według podań byli oni niezwykle wykształconymi i uduchowionymi jednostkami, które doznały olśnienia na drodze głębokiej medytacji i praktyk duchowych. Podstawę przekazanej wiedzy stanowi przekonanie, iż wszystko co istnieje posiada energię, zarówno w sferze rzeczy materialnych jak i niematerialnych, także człowiek. Tę wszechobecną energię określili jako ekspresję kosmicznej świadomości. W różnych kulturach nazywa się ją „Bóg”, „Absolut”, „Energia Uniwersalna” , „Wyższa Inteligencja”. Teoria ta rozwinęła się i przyjęła formę pewnego systemu myślowego znanego nam dziś jako filozofia ajurwedyjska, według której człowiek stanowi jedność i integralną część Kosmosu. Początkowo wiedza ta przekazywana była ustnie, z pokolenia na pokolenie, uczono się jej na pamięć. Pierwsza zapisy na temat medycyny starohinduskiej pojawiły się około 2500 – 2000 r. p.n.e.

Nie mogłabym wspomnieć również o tym, że Hipokrates, zwany „ojcem medycyny” europejskiej czerpał wiedzę właśnie z doświadczeń Ajurwedy. Filozofia ta posłużyła także do stworzenia innego wielkiego systemu leczenia – medycyny chińskiej. Określenie jej mianem „matki medycyny” jest zatem niezwykle trafne i zasadne. We współczesnych Indiach  blisko 80% społeczeństwa nadal leczy się zgodnie z jej zasadami.

 

 

źródło: Centrum Ajurwedy; Qualitylife.pl;

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *