Dotyk jest formą komunikacji między ludźmi i jednocześnie wyrazem najwyższej troski o drugiego człowieka